6257460497219584 Siamei 詩雅美品 The Ordinary 去印收毛孔精華 [10270004] The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% 30ml [10270004] *Barcode:769915190311* 它可以減少皮脂線的分泌,改善毛孔問題,平滑膚質。同時,它促進皮膚屏障層脂質和蛋白質的合成,做到改善皮膚屏障功能。 更重要的是,可以提高皮膚對刺激性物質抵抗力 Product #: siamei-The Ordinary 去印收毛孔精華 [10270004] 2022-10-27 Regular price: $HKD$55.0 Available from: Siamei 詩雅美品In stock 很快速吸收,不會黏黏的,超級推薦。 5 1 5 3 3 5 1 4.33333333333